Test alert message!

Woolite wasmiddel voor delicate stoffen

- Herstelt zachtheid
- Reinigt en verfrist
- Beschermt de vezels

Ingredienten
5-15%: anionogene oppervlakteactieve stoffen, <5% : zeep, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, benzisothiazolinone, methylisothiazolinone, parfums, linalool, citronellol

Gebruik
Was nieuwe kledingstukken apart bij de eerste wasbeurten. Giet de productdosering in het wasmiddelbakje of in een doseerbal. Handen grondig wassen na gebruik.

Dosering bij zacht, middelhard en hard water:
Handwas licht bevuild wasgoed: 60 ml
Handwas middelmatig bevuild wasgoed: 90 ml
Handwas sterk vervuld wasgoed: 120 ml
Wasmachine 30/40/60°C: 120 ml
Wasmachine 4-5 kg: 20 ml extra
Handwas 5 liter: 40 ml wasmiddel

Waarschuwing
Woolite Delicate Stoffen bevat Methylisothiazolinone. 
Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 
Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 
Buiten het bereik van kinderen houden. 
Draag beschermende handschoenen. 
BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. 
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. 
NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een antitifcentrum of een arts raadplegen. Volg altijd de instructies op het kledinglabel, voornamelijk de wastemperatuur.

Fabrikant
RB  Hygiene Home Netherlands
Siriusdreef 14
2132 WT Hoofddorp.

Op de volgende pagina staan afbeeldingen van erotische producten.

Deze afbeeldingen zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. U zult hier geconfronteerd kunnen worden met erotisch getinte beelden en omschrijvingen.

Om te voorkomen dat u ongewild met dit materiaal wordt geconfronteerd verzoeken wij u hieronder aan te klikken dat u akkoord gaat.

Ik heb de bovenstaande teksten gelezen en ik ga akkoord met de voorwaarden, daarbij ben ik 18 jaar of ouder