Test alert message!

Boswandeling


Met o.a. cederhout, den, litsea en sandelhout. Dit mengsel doet denken aan ruimte, vrijheid, warmte en diepgang. 

Het voert een mens die zichzelf voorbij gelopen is mee naar een rustig bos. Het is rustgevend en neemt angstige gevoelens weg.


Samenstelling

Pinus sylvestrus, Cedus atlantica, Amyris balsamifera, Litsea cubeba


Gebruik

In verdamping een of enkele druppels (naar voorkeur)


Waarschuwing

Ontvlambare vloeistof en damp

Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

Veroorzaakt huidirritatie.

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Schadelijk bij inademing.

Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Bij inslikken meteen een antificentrum of arts raadplegen.

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Buiten bereik van kinderen houden.

Contact met de ogen, huid of kleding vermijden.

Na inslikken: de mond spoelen, GEEN braken opwekken. 

Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen.

Voorkom lozing in het milieu.


Fabrikant

Volatile BV

Industrieweg 3

8131VZ Wijhe

Op de volgende pagina staan afbeeldingen van erotische producten.

Deze afbeeldingen zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. U zult hier geconfronteerd kunnen worden met erotisch getinte beelden en omschrijvingen.

Om te voorkomen dat u ongewild met dit materiaal wordt geconfronteerd verzoeken wij u hieronder aan te klikken dat u akkoord gaat.

Ik heb de bovenstaande teksten gelezen en ik ga akkoord met de voorwaarden, daarbij ben ik 18 jaar of ouder