Test alert message!

Het Probisana afwasmiddel is een milieubevorderend probiotisch afwasmiddel dat sterk ontvet en het risico op voedselpathogenen sterk doet dalen.

- Werkt sterk ontvettend
- Zacht voor de handen
- Verlaagt het risico op ziektekiemen
- Voorkomt een geurende vaatdoek
- Houdt de afvoer zuiver en geurloos

Samenstelling conform aan de E.G. richtlijnen: 
Anionogene oppervlakte actieve stoffen 5 - 15%
Amfotere oppervlakte actieve stoffen < 5%
Polycarboxylaten < 5%
Conserveringsmiddelen (Methylisothiazolinone)
Bacilus ferment

Waarschuwing
Gevaar: Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletesel. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen.
Bij contact met de ogen: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk: blijven spoelen
Onmiddellijk een arts/antigifcentrum raadplegen. 
Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. 
Buiten bereik van kinderen houden.
Bij het inwinnen van medisch advies: de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Op de volgende pagina staan afbeeldingen van erotische producten.

Deze afbeeldingen zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. U zult hier geconfronteerd kunnen worden met erotisch getinte beelden en omschrijvingen.

Om te voorkomen dat u ongewild met dit materiaal wordt geconfronteerd verzoeken wij u hieronder aan te klikken dat u akkoord gaat.

Ik heb de bovenstaande teksten gelezen en ik ga akkoord met de voorwaarden, daarbij ben ik 18 jaar of ouder