Test alert message!

Orphi Alcohol Ethanol 70% Gedenatureerd 10% - Biocide 14195N

Het middel is een gebruiksklare vloeistof die onverdund gebruikt moet worden. Het middel dient alleen te worden toegepast op kleine oppervlakken die alcohol bestendig zijn, die met een waterige oplossing niet of slecht behandeld kunnen worden.

Wettelijk gebruiksvoorschrift
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (exclusief mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten op harde oppervlakken
- in ziekenhuizen en overige instellingen in de openbare gezondheidszorg.
- in de cosmetische en farmaceutische industrie

welke in contact kunnen komen met eet en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor, echter met uitzondering van melkwinningsapparatuur op de boerderij.

De dosering en inwerktijd zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing.

Samenstelling
Alcohol, Qua, IPA
Werkzame stof: Ethanol 70% v/v

Dosering/Gebruik
De te desinfecteren oppervlakken eerst grondig reinigen.
Het daarbij gebruikte reinigingsmiddel goed afspoelen met schoon water.
Overtollig water verwijderen.
Breng met een gaasje of droog- en vezelvrije doek zoveel middel aan dat het behandelde oppervlak gedurende de gehele inwerktijd nat blijft.
Laat het oppverlak aan de lucht drogen, naspoelen is niet nodig.

Inwerktijd minimaal 30 seconden.
Na opening 3 maanden houdbaar.

Bijzondere gevaren
Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Verwijderd houden van open vuur en hete oppervlakken.
Niet roken.
In goed gesloten verpakking bewaren.
Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen.
Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
In geval van brand: blussen met schuim, poeder of C02.
Inhoud afvoeren als chemisch afval.

 

Op de volgende pagina staan afbeeldingen van erotische producten.

Deze afbeeldingen zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. U zult hier geconfronteerd kunnen worden met erotisch getinte beelden en omschrijvingen.

Om te voorkomen dat u ongewild met dit materiaal wordt geconfronteerd verzoeken wij u hieronder aan te klikken dat u akkoord gaat.

Ik heb de bovenstaande teksten gelezen en ik ga akkoord met de voorwaarden, daarbij ben ik 18 jaar of ouder